Virtualization


Lösningar för virtualisering och den molnbaserade infrastrukturen

VMware, det ledande företaget i virtualiseringsbranschen, ger organisationer möjligheter till innovation och tillväxt genom rationaliserad IT-verksamhet. Med virtualiserad infrastruktur från VMware – från datacenter till moln till mobila enheter – kan IT-avdelningen leverera tjänster från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst.

Hjälp mig att välja en produkt från VMware >

Datacenter- och molninfrastruktursprodukter

Virtualisera och konsolidera servrar, och gör samma sak för nätverk, lagring och säkerhet, i din egen takt. Få etablering på minuter och färdigställ ditt privata moln med automatiserad hantering.

Datacenter- och molnhantering

Hantera virtualiserade och dynamiska hybridmolnmiljöer med specialbyggda verktyg. Förena, automatisera och förenkla alla aspekter av hanteringen för högsta prestanda, kapacitetsutnyttjande och efterlevnad.

Klientvirtualisering och mobil datoranvändning

Förändra slutanvändarnas datoranvändning totalt genom att omvandla datorer, applikationer och data till mobila, centralt administrerade IT-tjänster som är konsekventa, uppfyller regelefterlevnad och säkert levereras till alla enheter.
Kontakta Infoaxis om VMwares lösningar | (201) 236-3000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2012 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network

Areas Covered

We provide a range of Computer Support, Network Services and IT Consulting in Mahwah, Manhattan, Queens, Bronx, Bergen County, Essex County, Hudson County, Morris County, Union County, Passaic County, Rockland, Westchester, New Jersey and New York.

Local experts who can visit on-site: Mahwah Computer Support, Manhattan Network Services, Bergen County Cloud Computing, Mahwah IT Consulting, Manhattan Virturalization, Bergen County Computer Support, Hudson County Document Imaging, Manhattan Computer Hardware and Bergen County Email and Spam Protection.